Metsämielestä ja Metsämielitaiteesta

Metsämieli on ohjelma, joka sisältää hyvinvoinnin ja mielen taidon harjoitteita. Metsämieliharjoitteiden tarkoitus on syventää luonnon hyvinvointia tuottavia vaikutuksia. ©Metsämieli

Metsämielessä hyödynnetään tietoisuustaitoja, psykologiaa, ja erilaisia valmennusmenetelmiä ja se toteutetaan luonnossa. Menetelmä perustuu tutkittuun tietoon luonnon hyvinvointivaikutuksista.

Lisätietoa:

https://www.metsamieli.fi/


InForest käyttää ekspressiivisen taideterapian työtapoja Metsämielitaideretkillä. Taiteen tekemiseen osallistujat saavat ohjeet, miten aloittaa ja miten työskentely jatkuu ja loppuu. Mitään taiteellisia taitoja ei tarvitse osallistuakseen, olemme kaikki luovia!

Ekspressiivisessä taideterapiassa käytetään erilaisia taidemuotoja samalla taiteen tekemisen kerralla. Käytämme kuvan tekemistä, kirjoittamista, musiikkia ja tanssia. Eri taidemuotoja yhdistämällä tuetaan asiakkaan hyvinvointia syventämällä luontokokemusta.

Lisätietoa:

https://www.inartes.fi/ekspressiivinen-taideterapia